Vizitka

Zasebna ambulanta družinske medicine Franc Novak, dr.med.

Cesta zmage 1
1410 Zagorje ob Savi

Matična številka: 2106434
Davčna številka: 86447882
Poslovni račun: SKB d.d. 03111-1000385975

Zaposleni:
Franc Novak, dr.med., specialist splošne medicine
Helena Novak, srednja medicinska sestra
Manca Vovk – absolvent Visoke šole za zdravstvo

Telefon:
Hišna centrala Zdravstvenega doma Zagorje: +386 (0)3 56 55 000 ali
Direktna številka sester: +386 (0)3 56 55 017