Začetek dela v ZADM

Kako poteka delo in naročanje V ČASU MOŽNOSTI OKUŽBE S SARS – CoV-2 VIRUSOM
Namen takega dela je preprečiti, da zaradi odloženih obravnav med epidemijo COVID-19 ne bi prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja pacientov z drugimi akutnimi in kroničnimi obolenji in da ostane izbrani osebni zdravnik še dosegljiv
Pogoji za izvajanje dejavnosti:
1. Zdravstveno osebje, ki dejavnost opravlja, mora dosledno izvajati higienske in zaščitne ukrepe pred prenosom okužbe s SARS COV-2
a. Ves čas stika s pacientom nosi kirurško masko, upošteva 5 trenutkov za higieno rok
b. Ob stiku s KZZ si obvezno razkuži roke
c. Ob možnosti nastajanja aerosola se uporablja oprema po priporočilih MZ
e. Pogosto zrači prostore in razkužuje kontaktne površine
3. Vsi pacienti (razen v primeru nujne medicinske pomoči) se morajo za obravnavo predhodno naročiti. Naročanje je obvezno tudi pri osebnem izbranem zdravniku, ki pred prihodom pacienta opravi triažo po telefonu in pacienta ustrezno usmeri.
4. Pacienti bodo naročani tako, da bodo v obravnavo sprejeti posamično oziroma se v
čakalnici lahko zagotovi varna razdalja.
5. Ob naročanju bomo obvestili pacient prejme navodila o zdravstvenih pogojih za vstop v ambulanto.
6. Pred obiskom IOZ naj pacient izpolni vprašalnik o zdravstvenem stanju, ki je v priponki  na spletni strani oziroma v tiskani obliki pred vhodom v zdravstveno
ustanovo, kjer se bo izvajala triaža vseh pacientov, ki bodo vstopale v poslopje Zdravstvenega doma Zagorje. Izpolnjen vprašalnik prinese na pregled, lahko pa ga tudi
pošlje po el. pošti v izbrano ambulanto. V primeru, da na katerokoli vprašanje odgovori
pritrdilno (»da«), je potreben dodaten telefonski posvet pred obiskom z zdravstvenim
osebjem v ambulanti. 
7. Pri vsakem pacientu se ob prihodu ponovno opravi sprejemna triaža in preveri simptome in znake Covid-19.
8. Prosimo, da vsak pacient opremljen s svojo masko.                                                      9. Če boste na kakšno od vprašanj odgovorili pozitivno, na pregled ne boste mogli priti in vas bomo potem po telefonu usmerili na pregled.                                                      10. Če boste imeli ob sprejemni triaži ob vstopu v zdravstveno ustanovo oz. ambulanto
simptome in znake, sumljive za Covid-19, bo sestra na triaži o tem obvestila izbranega osebnega zdravnika ali urgentnega zdravnika, ki vas bo potem po svoji presoji napotil naprej. Ne bodo pa vam dovolili vstopa v ustanovo.                                                  Da bo sprejem v zdravstveno ustanovo potekal čim hitreje, je zaželeno, da bi imeli s sabo že izpolnjen vprašalnik, ki ga lahko dobite spodaj (sicer ga boste morali izpolnjevati pred vhodom v zdravstveno ustanovo) ali pa na delu spletne strani, kjer so koristne informacije.

priloga-1_vprasalnik-za-preverjanje-zdravstvenega-stanja-pacientov-pred-obravnavo-v-ambulanti_1_page_1