Vprašalniki

VPRAŠALNIK  ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

 

Ime in priimek pacienta:_____________________________________

Datum:___________________________________________________

 

  VPRAŠANJE
1. Imate povišano telesno temperaturo (nad 37,5º C)? DA  NE
2. Ali ste prehlajeni?                                                             DA   NE
3. Ali kašljate?                                                                      DA   NE
4. Vas boli v grlu, žrelu?                                                       DA   NE
5. Imate spremenjen okus ali vonj?                                     DA   NE
6. Imate občutek težkega dihanja ali stiskanja v prsnem košu?                                                                                               DA    NE
7. Imate bolečine v mišicah?                                               DA    NE
8. Imate prebavne težave (drisko ali bruhanje)?                  DA   NE
9. Ima kdo drug doma ali v službi takšne težave?               DA   NE
10. Ste imeli morda pozitiven bris na Covid-19?                   DA   NE
11. Ste bili v stiku s COVID-19 potrjenim bolnikom (oboleli svojci, sostanovalci)?                                                                 DA   NE

 

* V kolikor ste na katerokoli vprašanje odgovorili pozitivno, se PRED OBRAVNAVO NAJPREJ posvetujte z osebnim zdravnikom oziroma ambulanto PO TELEFONU 

 

 

S podpisom potrjujem resničnost vseh navedb:

 

__________________________________________________